Skip to content

Välkommen till Erstagatan 28!

I vår förening ska alla få ett bra boende oavsett vilken fas man är i livet. För oss är det viktigt att kontinuerligt underhålla och förbättra vårt hus samt försöka att hålla boendekostnaderna på en låg nivå.

Brf Erstagatan är en solid förening!
Brf Erstagatan 28 startades 2000 och har totalt 24 medlemmar. Vi har två lokaler i källarplan. Föreningen är skuldfri, har mycket god kontroll på sin ekonomi och samtidigt är vi noga med att följa uppsatt underhållsplan. Under de senaste fem åren har vi bl. a. renoverat och målat fönster och balkongdörrar, installerat ett snabbt fibernätverk och renoverat vår tvättstuga. Vi har en fantastiskt fin gård som uppskattas av både små och stora.

Historien om vårt fina hus:
Bror August Danelius (1833-1908) var en grosshandlaren som blivit förmögen på tomtaffärer och ispackad lax och efterlämnade sig en förmögenhet i en donationsfond.  Medlen användes till olika kulturverksamheter, som Konserthuset och Stadsbiblioteket, samt bostadsstiftelser som vårt hus.

Kvarteret Kopparn 10 uppfördes 1929-30. 

Från början bestod huset av smålägenheter avsedda för yrkesarbetande men mindre bemedlade ensamstående kvinnor. Familjebostäder övertog fastigheten 1976 och genomförde en om fattade modernisering och ombyggnad. År 2000 startades Brf Erstagatan 28 och huset övergick i vår gemensamma ägo. -> Läs mer om historien.