Skip to content

Styrelsen

I en liten förening är det viktigt att alla hjälps åt med styrelsearbetet då och då. Vi strävar efter att hitta olika kompetenser bland föreningens medlemmar.

Som medlem i vår förening får du räkna med att sitta i styrelsen ungefär var 5:e år. 2023/2024 är det vi som sitter  i styrelsen:

Peter Nyrén
Ordförande och kassör
Mail: peter@erstagatan28.se

Per Strandberg
Sekreterare
Mail: per@erstagatan28.se

Joern Baetge
Ledamot
Mail: joern@erstagatan28.se

Kontakt: styrelsen@erstagatan28.se

Suppleanter:
Sanna Kristoffersson, sanna@erstagatan28.se
Carl Cederström, carl@erstagatan28.se
Anita Ekberg Johansson, anita@erstagatan28.se
Lotta Skoog, lotta@erstagatan28.se