Skip to content

Styrelsen

I en liten förening är det viktigt att alla hjälps åt med styrelsearbetet då och då. Vi strävar efter att hitta olika kompetenser bland föreningens medlemmar.

Som medlem i vår förening får du räkna med att sitta i styrelsen ungefär var 5:e år. 2022/2023 är det vi som sitter  i styrelsen:

Sanna Kristoffersson
Ordförande
Mail: sanna@erstagatan28.se

Peter Nyrén
Ledamot
Mail: peter@erstagatan28.se

Karin Källström
Ledamot/kassör 
Mail: karin@erstagatan28.se

Mia Löfgren
Suppleant
Mail: mia@erstagatan28.se

Per Strandberg
Suppleant
Mail: per@erstagatan28.se