Skip to content

Historien – 30-tal

                        

De fyrkantiga stadskvarteren mellan Renstiernas gata, Folkungagatan, Erstagatan och Skånegatan, kom till under en relativt kort tid, åren 1914-1930. Innan dess bestod kvarteren av träkåkar, ett och annat stenhus och trädgårdar.

 

Flygfoto över Sofia 1936.

De fyrkantiga stadskvarteren mellan Renstiernas gata, Folkungagatan, Erstagatan och Skånegatan, kom till under en relativt kort tid, åren 1914-1930. Innan dess bestod kvarteren av träkåkar, ett och annat stenhus och trädgårdar. På fotot är det flesta nya hus uppförda och kvarteren ser ut ungefär som i dag. Många av husen i våra närmaste kvarter var stiftelsehus och byggdes av staden för donationspengar. Den tidens miljonprogram kan man säga. I vårt eget kvarter finns ett av landets äldsta HSB-hus – hörnet Klippgatan Skånegatan och närmaste hus norrut är det så de så kallade Judehuset, byggt under första världskriget av medel ur Heckscherska bostadsdonationen – för människor av judisk härkomst, många av dem på flykt från pogromer i Östeuropa.

Läs mer om att ”Leva i Kristallen – ett barnrikekvarter på Söder”: http://www.angelfire.com/sd2/sodermalm/kristallen/kristallen.htm

Vykort från Sofia

Det finn en rad fina vykort tagna på 30-talet när kvarterens hus stod nya. Samtliga av dessa bilder finns i Lennart Börjesons photostream på Flickr.  Särskilt intressant är vykortet från Erstagatan vid Åsögatan där de flesta av husen känns igen från i dag. Fotot är taget en sommardag med öppna fönster och t-fordarna stående parkerade utanför dagens En ful och en gul. Eftersom gatan saknar spårvagnsspår måste bilden vara tagen före 1935.