Skip to content

Historia – innan 28:an

                      

Innan Erstagatan 28 byggs.

Sofia kyrka, invigd 1906.
Huset närmast stod strax intill den plats där Thai-kiosken står i dag. Stockholmskällan

Erstagatan från Åsögatan söderut 1896

I fonden syns Ersta diakoni och till höger kapellet som kallades “Sirapstratten” efter sin form på tornet.  Stockholmskällan

Beskuren Flygbild över Sofia, cirka 1920

Bondegatan 76 i kvarteret Kopparn är byggd medan tomten för Bondegatan 74 liksom vår tomt står öde. Vårt grannhus, Erstagatan 30, som är kvarterets äldsta, med det lilla gårdshuset framför kan skönjas på bilden. Skorstenen hör till Barnängens tekniska fabrik som täckte hela kvarteret Oljan. Ödetomten i förgrunden är platsen för kvarteret Ljuset där det stora, röda HSB-huset stod färdigt 1929.
Källa: Lennart Börjesons photostream. Flickr  

Del av karta från 1885
Kvarteret Kopparn har fått sitt namn. Erstagatan hette tidigare Tjärhovs tvärgränd. I vårt hörn syns ett hus som vi vet mycket lite om. Längre ner på Bondegatan ligger Barnängens tekniska fabrik.

Mina drömmars stad 1860-1893
Del av karta som visar olika miljöer ur Anders Fogelströms Mina drömmars stad. Även här finns ett hus utritat där Erstagatan 28 ligger i dag. 

Stockholmskällan

Neuhaus panorama över Stockholm på 1860-talet
Hela kartan finns på väggen i föreningens rum i källaren. Nummer 6 på kartan är platsen för Klippgatan. Under 7:an syns kvarnen Hatten i nuvarande kvarteret Kristallen. Gatan längst till höger är Erstagatan och där i hörnet vid Bondegatan finns ett lågt, avlångt hus utritat. Platsen för Erstagatan 28 i dag.

Skånegatan 108, cirka 1914
Huset i bakgrunden som är under uppbyggnad är vårt grannhus, Bondegatan 76. Stockholmskällan

Vy söderut mot Sofia kyrka cirka 1910
Bergknallen i mitten är platsen för kvarteret Ljuset – det stora röda huset som i dag ligger vid Klippgatan/Bondegatan.