Innan Erstagatan 28 byggs.

 

 

Från Bondegatan 40 söderut mot Sofia kyrka
Husen revs 1906. Bilden är tagen i dåvarande kvarteret Hatten, efter namnet på kvarnen i kvarteret, nuvarande kvarteret Kopparn, Bondegatan 74. Källa: Stockholmskällan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstagatan från Åsögatan söderut 1896

I fonden syns Ersta diakoni och till höger kapellet. Källa: Stockholmskällan

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygbild över Sofia, cirka 1920
Bondegatan 76 i kvarteret Kopparn är byggd medan tomten för Bondegatan 74 liksom vår tomt står öde. Vårt grannhus, Erstagatan 30, som är kvarterets äldsta, med det lilla gårdshuset framför kan skönjas på bilden.
Källa: Lennart Börjesons photostream. Flickr  

 

 

 

 

 

Del av karta från 1885
Kvarteret Kopparn har fått sitt namn. I vårt hörn syns ett hus som vi vet mycket lite om. Längre ner på Bondegatan ligger Barnängens tekniska fabrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina drömmars stad 1860-1893
Del av karta som visar olika miljöer ur Anders Fogelströms Mina drömmars stad. Även här finns ett hus utritat där Erstagatan 28 ligger i dag. Källa: Stockholmskällan

 

 

 

 

Neuhaus panorama över Stockholm på 1860-talet
Hela kartan finns på väggen i föreningens rum i källaren. Nummer 6 på kartan är platsen för Klippgatan. Under 7:an syns kvarnen Hatten i nuvarande kvarteret Kristallen. Gatan längst till höger är Erstagatan och där i hörnet vid Bondegatan finns ett lågt, avlångt hus utritat. Platsen för Erstagatan 28 i dag.

 

 

 

 

 

Skånegatan 108, cirka 1914
Huset i bakgrunden som är under uppbyggnad är Bondegatan 76.
Källa: Stockholmskällan

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia kyrka, cirka 1906
Huset i förgrunden är borta. Men stenhuset till höger står kvar vid Skånegatan.
Källa: Stockholmskällan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy söderut mot Sofia kyrka cirka 1910
Bergknallen i mitten är platsen för Beckbrännarbacken och kvarteret Ljuset – det stora röda huset som i dag ligger vid Klippgatan/Bondegatan.