Skip to content

Historien – Barnängen

                        

 

 

 

Barnängens tekniska fabrik

Fabriken låg i vårt grannkvarter Oljan. Där tillverkades bland annat bläck och tvål åren 1868 till 1929. På tomten hade tidigare den Tottierska malmgården legat och delar av fabriken var rester av malmgården. Huvudbyggnaden låg längs Bondegatan – ungefär från dagens Sågargatan ner till Ploggatan.

 

 

 

 

 

 

Bondegatan västerut.

Det höga huset, till vänster i början av backen står kvar än i dag, mitt emot vårt och har gatunummer Erstagatan 26.

 

 

 

 

Vy österut mot Saltsjön.

Bilden måste vara tagen från en punkt högt upp, kanske från ett fönster i Erstagatan 26. Men det här var utsikten mot Bondegatan innan fabriken revs 1930.

 

 

 

 

 

 

Barnängen rivs.

Här syns de sista resterna av fabriken i hörnet nere vid Ploggatan med gapande tomma fönster. Delar av byggnaden finns i dag att se i Skansens stadskvarter med välbevarad inredning från den Tottierska malmgården.